Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Mede-oprichtster van het Landelijke Coördinatiepunt Niet aangeboren hersenletsel, nu Hersenstichting Nederland. Vanaf 1987 actief voor mensen met NAH in diverse rollen.

Hooi op je vork

In 1999 hebben Patty van Belle en Judith Zadoks de ondersteuningsmethodiek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) ‘Hooi op je vork’ ontwikkeld. Er was in die tijd geen specifieke kennis over NAH. Met mensen met NAH, hun familie en professionals is ‘Hooi op je vork’ tot stand gekomen; nog steeds de enige methodiek speciaal voor mensen met NAH in de wereld. Het is uitgegeven in Nederland (Zadoks uitgeverij) en in de USA (Lash&Associates Publishing/Training) en daarmee wereldwijd beschikbaar. Inmiddels werken talloze organisaties in Nederland, België, Estland, USA en UK met ‘Hooi op je vork’. Zie ook www.hooiopjevork.nl. De licenties en activiteiten van Hooi op je vork zijn ondergebracht bij Patty van Belle, nu onderdeel van PattyvanBelle.

Publicaties

  • Boek: Supporting Survivors and Caregivers after Brain Injury, A program for Psychosocial Support. Patty van Belle-Kusse, Judith Zadoks. (uitgegeven in USA en UK) (2011)
  • Boek: Eigen weg. P. van Belle-Kusse, J. Zadoks (2009)
  • Boek: Change of Mind. P. van Belle-Kusse , J. Zadoks (2008)
  • Boek: Hersenletsel: achtergronden en aanpak. H. Eilander, P. van Belle-Kusse, P.Vrancken (2006)
  • Boek: ‘Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met hooi op je vork’ , co-auteur: Judith Zadoks (2005)
  • Film: Filmproductie ‘Hooi op je vork’ in samenwerking met J.Zadoks, Heliomare, St.Steinmetz (2004)
  • Boek: ‘Hooi op je vork ’: een model voor de begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel / Co-auteur: Judith Zadoks (1999)
  • Boek: ‘Ze zeggen dat ik zo veranderd ben’. Schrijven van deel ‘omgaan met specifiek gedrag’. H. Eilander, P, van Belle-Kusse, P. Vrancken. een boek t.b.v. TELEAC (1997).
  • Film: Filmfragment in ‘Hersenletsel een zorg’ geproduceerd door het Landelijk Coördinatiecentrum NAH (1991)
  • Artikelen/ interviews: diverse artikelen/ interviews (1991-heden)


Advies


Rondom individuele personen met NAH, beleid, Wmo, langdurige zorg.

Ervaring met organisatievragen op basis van individuele behoeften van mensen met NAH, implementatie trajecten, advies huisvesting.

Innovatie


Meebewegen met de veranderingen, nieuwe vragen en nieuwe ordening.

Ervaring met participatieprojecten voor kwetsbare mensen, met een aangepaste ‘Hooi op je vork’-versie voor de WMO, zeggenschap voor kwetsbare mensen organiseren. Nieuwe concepten zoals specifieke ondersteuningsmethodiek voor mensen met dementie ontwikkelen.

Onderzoek


In samenwerking met onderzoeks-instituten onderzoek uitzetten om goed onderbouwde instrumenten en kennis te verkrijgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor (kwetsbare) mensen. Niet alleen op het gebied van NAH, maar ook voor andere mensen in de samenleving.

Ervaring met diverse universiteiten en hoge scholen en onderzoekers (Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Windesheim Hoge School Flevoland, Avans Breda, Rijksuniversiteit Leiden).

Expertise gedragsproblemen, complexe zorgsituaties


Mensen die zichzelf niet goed duidelijk kunnen maken of goed voor zichzelf kunnen opkomen en afhankelijk zijn van (professionele) ondersteuning.

Ervaring; zowel in de rol van GZ-psycholoog als in de rol van bestuurder veel ervaring opgebouwd in diverse vraagstellingen rondom individuele mensen met en zonder NAH om uit de (bijna) vastgelopen situatie te komen.